بایگانی برچسب ها: انقلاب حقیقی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "انقلاب حقیقی"

یک انقلاب حقیقی

بر این اساس ما اذعان داریم که یک انقلاب حقیقی، هیچ‌گاه از وحی و نبوت و گستره آن دو در زندگی انسان، جدا نیست....