بایگانی برچسب ها: امام علی بن حسین علیه‌السلام

صفحه اصلی پست های برچسب شده "امام علی بن حسین علیه‌السلام"

از رهگذر دعا

این پیشوای بزرگ از بلاغتی بی‌نظیر و احاطه‌ای کامل به شیوه‌های بیان در زبان عربی و ذهنیتی ربانی برخوردار بود....