بایگانی برچسب ها: الگو

صفحه اصلی پست های برچسب شده "الگو"

تجسمی از الگوهای قرآن کریم

اگر فداکاریِ فضیلت‌مدار انسانی را کتابی تلقی کنیم، کارهای علی عنوان این کتاب است که پرتو جاودانگی از آن فرا‌می‌تابد....