بایگانی برچسب ها: الگوی آرمانی

صفحه اصلی پست های برچسب شده "الگوی آرمانی"

رشد شایسته بشری

آزادی به معنای پاره کردن زنجیرها از دست و پای انسان، ارزشی از ارزش‌ها و چارچوبی برای آن‌ها است....

الگوی آرمانی انسان

خداوند سبحان پایان راه است، اما نه پایان جغرافیایی، مثل آخر خطوط جغرافیایی که به یک مکان خاص ختم می‌شوند....