بایگانی برچسب ها: احساسات

صفحه اصلی پست های برچسب شده "احساسات"

فکر و عاطفه (۱)

دعوت اسلامى، دعوتی فکری و عاطفی و یا به عبارت بهتر دعوت به یک اعتقاد با همه مفاهیم و عواطفى است که آن اعتقاد به همراه دارد....