آرشیو دسته بندی: آثار

صفحه اصلی بایگانی توسط دسته بندی "آثار" (برگه 4)

تکلیف همچنان ادامه دارد

امام [علی](ع) وقتی در آن لحظه جانکاه چشم گشود و امام حسن(ع) را ديد که می‌گريست و می‌دانست درگذشت پدرش درگذشت همه اميدهاست....