آرشیو دسته بندی: اندیشه‌ها

صفحه اصلی بایگانی توسط دسته بندی "اندیشه‌ها"

غریزه حب ذات

بنابراین هرگاه بخواهیم رفتار یک انسان را تغییر دهیم باید نگاه او را نسبت به لذت و منفعت تغییر دهیم....