همه نوشته های emohamadi1370

صفحه اصلی مقالات ارسال شده توسط emohamadi1370 (برگه 28)

شرط اساسی نهضت امت

شرط اساسى نهضت هر امتى این است که از مکتب و مبناى شایسته‌اى برخوردار باشد که اهداف و مقاصد آن امت را تعیین و الگوهاى عالى آن را ارائه و جهت‌گیرى آن امت را در زندگى ترسیم کند....

امتداد نبوت و امامت

امامان علیهم‌‌السلام علی‌رغم آن‌که از مرکز طبیعی خود در رهبری اسلامی دور شده بودند، مسئولیت‌های رهبری خود را رها نکردند....

ضمیر انسانیتِ گمراه را تکان خواهد داد

ین ملت بزرگ هم‌چنان که وجدان جهان را تکان داد و معیارهای مادی آن را با ارزش‌هایی که در مرحله مبارزه به نمایش گذاشت، متزلزل نمود، به‌زودی ضمیر انسانیت گمراه و وجدان میلیون‌ها انسان محروم را تکان خواهد داد....

بزرگ‌ترین شکست به استعمارگران کافر

ملت مسلمان ایران به‌عنوان جزئی از امت اسلامی که بیشترین پیوند را با مرجعیت و بنیان‌های دینی و مذهبی آن داشت توانست برای این انکار قهرمانانه [انکار تمامی جلوه‌های باطل] و ایستادگی پایدار در راه برپایی حکومت انبیاء، امامان و صدیقان، پایگاه بزرگی را شکل دهد....